Nanotecnologia a l’aula: propostes diferents, propostes sorprenents

   Autoritzo el tractament de les dades personals amb la finalitat de gestionar la participació a l’activitat, confirmant la veracitat de les mateixes i declarant que les dades personals adjuntes han estat recavades segons la normativa actual de protecció de dades
   Autoritzo rebre informació sobre actes i activitats que organitzi l’FCRi, per mitjans electrònics o per correu convencional.
   Autoritzo la comunicació de les dades personals per tal de ser trameses a d’altres entitats relacionades amb l’activitat de l'FCRi, perquè em puguin enviar informació sobre actes i activitats que cregui que puguin ser del meu interès, per mitjans electrònics o per correu convencional.