FCRI Bibliografies


Ramon Margalef

Maig 1994


D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals facilitades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRi), amb la finalitat de gestionar la vostra participació en aquesta activitat o d’altres de semblants. Les persones participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades així com el dret a revocar el consentiment prestat, mitjançant un escrit adreçat a FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (Ref. LOPD FCRI), passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 Barcelona o en la següent adreça electrònica lopd@fundaciorecerca.cat. incloent-hi, el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia DNI o NIE i el dret exercitat. Finalment també us informem que, si creieu que no hem actuat de forma correcta, us podreu dirigir a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Si desitgeu més informació podeu consultar l’Avís Legal.